MITC - En kraftsamling på industri och teknik i Mälardalen

eye robot gnistregn kuggar hogspanning

INDUSTRIN GÅR PÅ HÖGVARV

Inköpschefsindex som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i januari till 62,0 jämfört med 60,2 månaden före. Indexet är därmed på den högsta nivån sedan hösten 2010

Läs mer

SVENSK INDUSTRI HAR STOR POTENTIAL

Genom industri 4.0 befarar många att jobben inom den svenska industrin kommer att effektiviseras bort ytterligare. Johan Stahre, professor i produktionssystem vid Chalmers Teknisk Högskola menar dock att det hela tiden skapas nya jobb till följd av utvecklingen inom industrin och att det finns stor potential framöver.

Läs mer

VÄLBESÖKT NÄR MDH OCH MITC BJÖD IN TILL EXJOBBSDAG

Runt 100 studenter tog chansen att knyta värdefulla kontakter med arbetsgivare i regionen när Mälardalens högskola (MDH) höll exjobbsdag i Eskilstuna.

Studenterna, som pluggar produktionsteknik, logistik, produktdesign, innovationsteknik samt informationsdesign, fick inspiration till exjobb och möjlighet att utbyta idéer med arbetsgivare under torsdagen den 13 oktober. På plats fanns 22 arbetsgivare både från offentlig sektor och från näringslivet

Natasha Lagumdzija, produktionschef på Eskilstuna Elektronikpartner AB, deltog för första gången på exjobbsdagen, men företaget är en återkommande utställare.
– MDH-studenter har gjort exjobb hos oss tidigare och vi är jättenöjda med samarbetet. Idag har vi träffat flera intresserade studenter, så nästa steg är ett möte för att kunna diskutera vidare, säger Natasha.  

Exjobbsdagen i Eskilstuna arrangeras årligen inom ramen för Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) och Karriärtorget på MDH. 

Exjobbsdag_org.jpg

André Löfqvist, exjobbskoordinator MITC och näringslivsansvarig i linjeföreningen Mälardalens Ingenjörer

"DE FÖRÄNDRINGAR VI STÅR INFÖR KOMMER ATT KRÄVA NÅGONTING EXTRA"

Ökad globalisering, hög förändringstakt och en växande efterfrågan på tjänster ställer allt större krav på verksamheters förmåga till anpassning. Därför höll MDH i veckan en konferens om pågående utvecklingstrender inom industrin och om den senaste forskningen inom innovation.

Mer än 80 deltagare från akademi, kommun och industri samlades i Eskilstuna för konferensen som arrangerades inom ramen för Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) på MDH.
Läs mer

MITC_webb.jpg

Från vänster: Anette Strömberg, Peter E Johansson, Håkan Johansson, Michael Rydell, Sofi W. Elfing

Tags: 

FÅ EXJOBBET PÅ EN RÄKMACKA!

Har du idéer som det aldrig finns tid att genomföra, intressanta frågeställningar eller utvärderingsmetoder som du inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet!

Delta på exjobbsdagen på Mälardalens högskola i Eskilstuna och få möjlighet att träffa studenter med rätt kompetens. Dessutom får du mer information om hur exjobb går till. Dagen genomförs i samarbete med MITC med den traditionella ”Få jobbet på en räkmacka”.

Mer info och anmälan

RIKSDAGENS SÖRMLANDSBÄNK BESÖKTE MITC 

Den 13 maj besöktes MITC av Sörmlandsbänkens moderata riksdagsledamöter. Dagen inleddes med information om MITC av Michael Rydell, Verksamhetsledare varefter Eskilstuna Fabriksförening presenterades av Gösta Reinl, VD, med efterföljande dialog om industrins framtida utmaningar och möjligheterDagen fortsatte sedan med företagsbesök på AQ Segerström & Svensson, Eskilstuna Elektronikpartner samt Volvo CE med syfte att skapa en tydlig bild av företagens dagliga verksamhet och de utmaningar som man ställs inför på både kort och lång sikt.

 

NÄRINGS- OCH INNOVATIONSMINISTERN BESÖKTE MITC

IMG_7136_0.JPG

 

 

På initiativ av Eskilstuna Fabriksförening (EFF) besökte under onsdagen, närings- och innovationsminister Mikael Damberg Eskilstuna.

Dagen inleddes med information från Mikael Damberg som talade om den industrialiseringsstrategi som man utarbetat. Därefter följde information om EFF och MITC av Gösta Reinl, VD i föreningen och Michael Rydell Verksamhetsledare i MITC, samt dialog om industrins framtida utmaningar och gemensamma beröringspunkter industrialiseringsstrategin som Michael Damberg presentade.

Eftermiddagen fortsatte sedan med företagsbesök på AQ Segerström & Svensson, Eskilstuna Elektronikpartner samt Volvo CE med syfte att skapa en tydlig bild av företagens dagliga verksamhet och de utmaningar som man ställs inför på både kort och lång sikt.

Besöket blev mycket lyckat och Gösta Reinl, vd i föreningen säger i en kommentar att han ser fram mot en fortsatt dialog.

Läs mer om besöket i intervjuer och artiklar nedan.

SVT Sörmland

ekuriren.se

 

MINIKONFERENS ENERGI & MILJÖ

HUR VÄNDER VI KLIMATUTMANINGAR TILL MÖJLIGHETER?
 

Med 30-talet deltagare på plats hälsade MITCs Svante Sundqvist välkommen till minikonferensen ”Klimatsmart – en förutsättning för konkurrenskraft” på Mälardalens högskola i Eskilstuna den 19 november. Hur vänder vi miljörelaterade och sociala utmaningar till nya möjligheter?

Läs mer

IMG_6980.jpg

IMG_6907.jpg

Dagenas huvudtalare Mattias Lindahl pratade om cirkulär ekonomi i industriella processer.

 

MINIKONFERENS - EFFEKTIVISERING AV PRODUKTION

EN PRODUKTIV EFTERMIDDAG MED MITC

 

MITCs minikonferens om produktion i förändring genomfördes på Mälardalens högskola den 29 september. Uppslutningen var god med över 60 deltagare och dagen bjöd på såväl en inblick i forskningen som konkreta tips om Lean-implementering och effektivare montering.

Läs mer

IMG_6664.jpg

Torbjørn Netland presenterade sin forskning kring implementering av Lean på Volvo.

IMG_6770.jpg

Lean-coachen Kalle Persson guidade deltagarna genom simuleringen av ett produktionsflöde.

IMG_6743.jpg

Engagerade Lean-spelare – Anette de Wall Länn, Calix, och Peter E Johansson, MITC.

 

NÄRINGSLIV OCH AKADEMI I SAMVERKAN!

Här omvandlas forskarnas kompetens till praktisk kunskap som implementeras i näringslivet.
MITC snabbar upp och styr processer samt hittar nya sätt att omsätta kompetens till konkurrenskraft. 

Sidor