Digilyftet

MITC hjälper ert företag med handfasta möjligheter inom digitalisering.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till små- och medelstora industriföretag, inklusive industrinära tjänsteföretag.

Genomförande
Arbetet sker under en tioveckorsperiod med fem halvdagsträffar i nätverk om ett flertal företag. Varje enskilt företag erbjuds även två halvdagar individuell coachning.

Resultat
Erbjudandet innebär ett stöd i hur digitalisering kan påverka och användas inom kundkommunikation och affärsmodeller. Det ger också information om hur proaktivt agerande kan ge konkurrensfördelar.

Kontakt
Niklas Olsson, verksamhetsledare, MITC
niklas.olsson@mitc.nu