Energieffektiva företag

MITC hjälper ert företag genom medverkan i ett program som syftar till att minska energianvändning inom industrin.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till företag som strategiskt och operativt arbetar med optimering av stora energianvändare i fastigheter och tillverkningsprocesser.

Genomförande
Arbetet sker i en årslång process i grupper om ett flertal företag. MITC erbjuder stöd med energikartläggning, framtagning av en handlingsplan för minskad energianvändning samt kontinuerlig utbildning och projektdrift.

Resultat
Målsättningen är en minskning i energianvändning på 20 procent för deltagande företag. Erbjudandet innebär även stöd i implementering av ett arbetssätt som integrerar energieffektivisering i ert kontinuerliga förbättringsarbete.

Kontakt
Svante Sundquist, verksamhetsledare, MITC
svante.sundquist@mitc.nu