Är du nyfiken på vilka möjligheter digitaliseringen öppnar upp för ditt företag? Hur prioriterar jag i den nya tekniken? Hur går jag från idé mot implementering?

Digifuture är din ledsagare i digitaliseringen. Du tar ditt företag från en idé via genomlysning och fram till en kravspecifikation, allt i tätt samarbete med coacher och experter inom digitalisering.  Programmet består av träffar i grupp med andra industriföretag med Läs mer

MITC hjälper ert företag att driva produkt- och produktionsutvecklingsprojekt i samarbete med andra företag.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till industriföretag som ser potential i kunskapsutbyte med andra företag och akademi för att utveckla sig.

Genomförande
Projektet löper under 12 månader. På 6 gemensamma workshops erbjuds ert företag verktyg och kunskap för att arbeta Läs mer

MITC hjälper ert företag sammanställa projektuppgifter som kan utföras av studenter i form av ett examensarbete.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till tekniker, verksamhetsledare, chef eller liknande som har ett problem med behov av en resurs med färsk kunskap, och tid att genomföra en djupdykning inom området.

Genomförande
MITC erbjuder stöd i formulering av examensarbetet så Läs mer

MITC hjälper ert företag genom medverkan i ett program som syftar till att minska energianvändning inom industrin.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till företag som strategiskt och operativt arbetar med optimering av stora energianvändare i fastigheter och tillverkningsprocesser.

Genomförande
Arbetet sker i en årslång process i grupper om ett flertal företag. MITC erbjuder stöd Läs mer

MITC hjälper ert företag med handfasta möjligheter inom digitalisering.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till små- och medelstora industriföretag, inklusive industrinära tjänsteföretag.

Genomförande
Arbetet sker under en tioveckorsperiod med fem halvdagsträffar i nätverk om ett flertal företag. Varje enskilt företag erbjuds även två halvdagar individuell coachning.

Läs mer

MITC hjälper ert företag sammanställa uppgifter som kan utföras av studenter från senare årskurser i form av skarpa projekt.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till tekniker, verksamhetsutvecklare, chefer eller liknande som har ett specifikt problem med behov av en resurs med färsk kunskap, och tid att genomföra en djupdykning inom området.

Genomförande
MITC erbjuder stöd i Läs mer

MITC hjälper ert företag integrera energi- och miljöarbete med lean-arbete.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till verksamhetsutvecklare, miljökoordinatorer och fastighetsansvariga inom tillverkande industri.

Genomförande
Genom analysverktyg, stödverktyg och Green Performance Map (GPM) kan MITC stötta ert företag i implementering av förbättringar och i att få hela företaget Läs mer

MITC hjälper ert företag genom ett uppstarts-, utvecklings- och uppföljningsprogram med syfte att utveckla företags inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft.   

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till företag som söker inspiration och motivation till förändringsarbete, och för att utveckla målbilder till framtida utvecklingsarbete.

Genomförande
Uppstartsprogram: Läs mer

MITC hjälper ert företag att stärka verksamhetsledares kompetens genom ett utvecklingsprogram.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till företag med mellan 40 till 50 anställda som är intresserade av att ta del av kompetensutveckling från Mälardalens högskola, bland annat inom ledarskap, produktutveckling, innovation, försäljning och marknadsföring.

Genomförande
Läs mer