Eskilstuna Elektronikpartner är ett av de företag som ingått partnerskap

Eskilstuna Elektronikpartner är ett av de företag som ingått partnerskap med MITC. Mikael Joki, företagets VD, är stolt över framstegen de gjort sedan partnerskapet inleddes:
“Vårt företag är beroende av ständig industriutveckling. MITC arbetar för just detta, och har hjälpt oss att förbättra vårt sätt att driva och styra vår verksamhet”.
Vi på MITC har tillsammans med Eskilstuna elektronikpartner arbetat med flera olika projekt för att tillsammans utveckla industrin i regionen. Ett av dessa projekt utfördes tillsammans med forskningsassistent Erica Visti och resulterade i en ny produkt redo för marknaden.