Experterna: Samverkan är nyckeln för lönsam FoU inom industrin