Genom ex-jobb behåller Volvo sin konkurrensfördel

Volvo GTO i Köping är ett av MITC:s partnerföretag. Detta har lett till flera olika projekt som har varit nyttiga både för Volvos verksamhet samt forskning och lärande på Mälardalens högskola. Linda-Maria Jonsson, tidigare student vid högskolan fick genom vårt partnerskap möjlighet att utföra sitt examensarbete på Volvo GTO.

Med stöd och hjälp från handledare från både högskolan och Volvo skapade Linda-Maria en kostnadsbräkningsmodell för Cost Deployment inom bearbetningsteknik, något som bidragit till att företaget kan behålla sin konkurrensfördel. Antti Salonen, Linda-Marias handledare är stolt över Linda-Marias insats och beskriver henne som en högpresterande student.
“Att handleda Linda-Maria var roligt och mycket stimulerande”.

Linda-Marias examensarbete resulterade i en standardiserad kostnadsberäkningsmodell som används inom Volvos underhållsavdelning.