Green Lean-verktyg

MITC hjälper ert företag integrera energi- och miljöarbete med lean-arbete.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till verksamhetsutvecklare, miljökoordinatorer och fastighetsansvariga inom tillverkande industri.

Genomförande
Genom analysverktyg, stödverktyg och Green Performance Map (GPM) kan MITC stötta ert företag i implementering av förbättringar och i att få hela företaget engagerat i miljöarbete. Arbetet innebär val av analysmetod (till exempel energivärdeflödesanalys, materialvärdeflödesanalys och waste flow mapping (WFM)) samt stöd i planering av integreringsarbete. Erbjudandet innebär stöd och coachning under uppstart, samt löpande under projektets gång. 

Resultat
Som företag får ni en analys av er verksamhet och genomgångar av verktyg att arbeta vidare med. Erbjudandet innebär även personlig kontakt med anställda och studenter på Mälardalens högskola, och ökade möjligheter till framtida kunskapsutbyte.

Kontakt
Martin Kurdve, verksamhetsledare, MITC
martin.kurdve@mitc.nu

Svante Sundquist, verksamhetsledare, MITC
svante.sundquist@mitc.nu