Hoppa till huvudinnehåll
Inlagt av mitc_admin 17 May 2018

Workshop runt de tekniska och affärsmässiga möjligheter som skapas då metallkomponenter förses med inbäddade sensorer. 

Plats: Katrineholm

 

Syftet är att sprida kunskap om vad digitalisering av metallkomponenter innebär.

Projektets mål är att ge seminarier på tre olika platser i Sverige, där målgruppen är personer med tekniskt och affärsmässigt strategiska roller inom och nära metallindustrin, inom branscherna metallkomponenter, fordon och IT/elektronik.

Seminarierna anordnas för att interaktivt informera om bland annat mognadsläge, värdekedjor, innovationssystem och hållbarhetsaspekter av digitalisering av metallkomponenter. Projektet ska också inspirera till andra materialgruppers digitalisering.

Parter: Swerea SWECAST, RISE Acreo, Rise Viktoria, Husqvarna AB, SKF Mekan, MITC

 

https://www.vinnova.se/p/smarta-metallyftet/

https://www.swerea.se/smartgjutgods

 

Datum