Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Måndag, 15:e april: Lunchkonferens med MDH Solar Team


Kom och ta del av våra framsteg med solcellsbilen!
Solar Team på Mälardalens högskola bjuder in dig till ett lunchseminarium den 15:e april.

Offertförfrågan - DigiMission-samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen

Offertförfrågan - DigiMission-samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen

Projektet genomförs med finansiering från Tillväxtverket inom ramen för Smart Industri i Regionerna 2.0.

Projektet har två kompetenshöjande områden som syftar till att stötta projektet och projektets parter, genom insatser som workshops och seminarier. Ett av dessa områden är kunskap inom teknik.

Pressmeddelande - Vägar till industrin

Eskilstuna 2019-03-22

Vägar till industrin – Vad tycker elever i grundskolan om teknik och industri

Mångfald skapar innovation och lönsamhet

Som en del i Produktionslyftets uppdrag ingår att arbeta med de horisontella målen jämställdhet, mångfald och inkluderande arbetssätt. Vi har det med i våra egna vägledande principer och medverkar i eller stödjer dessutom andra satsningar inom området.

BIG DATA & AI 9:e jan 2019

Inledning 
Jessica Bruch och Christer Norström

Big data och AI i fjärrvärme system – hur lyckades man med det? 
Kristian Sandström, Senior Researcher RISE SICS Västerås

”Big Big” Data in Telia, hur möjligörs AI – Dos and Don’ts
Åke Edlund, Telia Company