Hoppa till huvudinnehåll

PREMIUM

Expertkompetens i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling

Syftet med Premium är att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kvalitet, logistik, produktion och underhåll. 

Tillverkningsindustrin står inför stora utmaningar som omfattar nya tillämpningar och tekniker som additiv tillverkning och digitalisering. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste företagen bli bättre på att hantera snabba förändringar, ta till sig ny teknik och kunna möta det ökade kravet på att kunna introducera nya produkter effektivt och på kort tid.

Genom Premium får nyckelpersoner inom tillverkningsindustrin, möjlighet att utveckla sin kompetens och därmed förberedas inför de nya utmaningar som industrin står inför.

Mer info: http://mdh.se/samverkan/kompetens/premium