Produktionslyftet

MITC hjälper ert företag genom ett uppstarts-, utvecklings- och uppföljningsprogram med syfte att utveckla företags inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft.   

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till företag som söker inspiration och motivation till förändringsarbete, och för att utveckla målbilder till framtida utvecklingsarbete.

Genomförande
Uppstartsprogram: Företag arbetar i nätverk under två till tre månader. Varje nätverk består av mellan fyra till sex företag, vilka träffas under fem halvdagar. Varje enskilt företag erbjuds även upp till två halvdagar för individuell coachning. 
Utvecklingsprogram: Under 18 månader erbjuds ert företag coachning och workshoppar, varannan vecka under de första tolv månaderna, sedan var fjärde vecka under de följande sex månaderna. En förutsättning för medverkande företag är ett existerande kollektivavtal, eller villighet att teckna ett sådant.
Uppföljningsprogram: För företag som har genomgått utvecklingsprogrammet. Under 10 månader erbjuds ert företag en möjlighet att fördjupa er inom ett specifikt område där ni behöver ta ett tydligt steg i er utveckling.

Resultat
Erbjudande innebär ett stöd i förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på till exempel produktutveckling, försäljning, införskaffande av ny fabrik eller förändring av er organisation, ert ledarskap eller ert affärsområde. 

Kontakt
Anna Bird, verksamhetsledare, MITC
anna.bird@mitc.nu

Anette Strömberg, universitetslektor i innovationsteknik, MDH
anette.stromberg@mdh.se

Mer information: www.produktionslyftet.se