Hoppa till huvudinnehåll

MITCPROJEKT

Läs mer om våra aktuella projekt

MITC, Automation Region och Södertälje Science Park erbjuder DigiFuture – ett program för företag som vill påbörja sin digitaliseringsresa.

Projektets mål är att lyfta kunskapsnivån hos industriella aktörer för att katalysera tillväxten av innovationsekosystem baserade på digitaliserade metallkomponenter.

DIA, European Digital Industry Alliance, är ett partnerskap av sex europeiska kluster (och mer än 850 företag) som är involverade i smart, digital industri för att främja sektor

Expertkompetens i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling

Smart produktion – MITC 4.0 är ett projekt för att fortsätta utveckla Eskilstuna och Mälardalsregionen som ett centrum för produktionsutveckling. Ett centrum där framtidens nya produktionslinor tas fram och tillverkningsutmaningar löses.

Mission to transform driveline industry in Mälardalen

Just nu utvecklas drivtekniken snabbt och vi går mot eldrivna fordon. Parallellt med teknikskiftet i produkterna pågår digitaliseringen. TransMission är ett program bestående av flera projekt i syfte att stötta omställningen genom kompetensförsörjande insatser samt att arbeta med företagsutveckling.

Projektet är ett gemensamt projekt för länets aktörer i syfte att stärka industriföretag i Sörmland. ALMIs, Östsvenska handelskammarens och MITCs samlade resurser står alla till länets mindre och medelstora industriföretags förfogande för att stötta dem i deras utveckling.

Kartläggning vid teknikföretagen i regionen, av utbildningsbehov och kompetensbehov på 5-10 års sikt, för att möta den snabba teknikutvecklingen.
Det gör vi genom att: