Seminarieserie Omvärld och Framtid

Hur ser framtiden ut? 
Hur förbereder vi oss så att vi når hållbar framgång? 

Alla företag stärks av ett kontinuerligt och dynamiskt framtidsarbete. Att med den egna verksamheten som bas identifiera och analysera trender och tendenser skapar underlag för trygga, långsiktiga beslut. 
Målet med seminarieserien är att ge deltagarna kunskap, metoder och modeller som stärker företagens framtidsscenarioarbete, vilket skapar förutsättningar för proaktiva, träffsäkra beslut.   

Forskning visar att organiserat framsynsarbete bland annat ger:

  • Förbättrad uppfattning om vilka yttre faktorer som påverkar verksamheten.
  • Förmåga att förutse och agera på yttre förändringar.
  • Minskad osäkerhet i organisationen.

Seminarieserien ger tillfällen för erfarenhetsutbyte och tillfälle att lära av andra aktörer. Vi arbetar interaktivt med praktiska övningar. Någon av träffarna sker på platser som ytterligare stimulerar spaningsarbetet.
Välkomna att ta del av kunskaper och dela erfarenheter om trender och tendenser i omvärld och framtid. 

Mer information om seminarieserien får du av 
Carina Sjödin på Mälardalens högskola
carina.sjodin@mdh.se
016-153646
 
Anmäl dig till 
svante.sundquist@mitc.nu 
Senast 10 mars 2018


Upplägg

1  How and why!
tisdag 20 mars kl. 10.00 - 12.00

Reflektion över egna befintliga metoder för omvärldsbevakning. Metoder och verktyg; hur kan vi stärka framsynsarbetet. Vad bygger trovärdighet och framgång?
Carina Sjödin och Bengt Wahlström

2  Risk management
tisdag 24 april kl. 10.00 - 12.00

Risk och möjlighetsmanagement, ett sätt tt fatta riskövervägda beslut, genom riskminimering eller riskfinansiering. Riskfinansiering fokuserar på att ha finansiell beredskap för att kunna täcka eventuella förluster. Detta är en bra bas för företagets omvärldsanalys.
Carina Sjödin och Bengt Wahlström

3  Ett eget spaningssystem
onsdag 23 maj kl. 10.00 - 12.00 

I dagens digitaliserade verklighet är det både lätt och billigt att bygga egna bevakningssystem. Utmaningen ligger i tid och kunskap som gör det möjligt att fånga, analysera och skapa möjligheter att agera på relevanta signaler och risker i omvärlden så tidigt som möjligt. Vad skall bevakas? Hur samlas det in? Var samlas materialet? Samt hur sammanställs, analyseras och utvärderas det?
Carina Sjödin och Bengt Wahlström

4 Mot Technology Road Map 2.0

Datum beslutas vid första tillfället

Eget arbete samt handledning i det specifika
Hur går vi tillväga, praktisk informationssökning
Vad fokuseras ”säkra”/”osäkra” trender, höga och låga risker
Vem kan bidra
Ramverk mallar?
Hur visualiserar och kommunicerar vi roadmapen.

Vi delar trender, trendkartor och spaningar.
Carina Sjödin - MDH
Bengt Wahlström

Externa gäster