Smart Industri ÖMS – Framtida kompetensbehov

Kartläggning vid teknikföretagen i regionen, av utbildningsbehov och kompetensbehov på 5-10 års sikt, för att möta den snabba teknikutvecklingen.
Det gör vi genom att:

• Uppdatera och komplettera tidigare kartläggningar

• Kartlägga nya behov. Identifiera/utveckla nya  arbetsområden (yrken) som kräver nya utbildningar och kompetenser.

• Föreslå en första modell /struktur för hur information används till att få fram rätt utbildningar och kompetenser för framtiden, samt om möjligt hur att stimulera intresse för dessa.

I arbetet ingår att utveckla utgångspunkterna, göra research samt genomföra intervjuer med företag och annan expertis.

Kontakt: Jan Lindoff, projektledare, jan.lindoff@doffcon.com

Bakgrund och information

  • Näringsdepartementets ny-industrialiseringsstrategi :  Smart Industri
  • Smart Industri i Östra Mellansverige omfattar 5 län, Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala län
  • Finansieras av EU Socialfond
  • Programmet har 5 delprojekt, där respektive län ansvarar för 1 delprojekt.
  • Projektägare för Sörmlands projektär MITC

 

EU logo.png