Studentsamarbete effektiviserade verksamheten

MITC light-företaget CH Industry hade behov av att optimera sin monteringspress av säkerhetsdörrar. En av våra koordinatorer vände sig då till Mälardalens högskola och fick kontakt med ingenjörsstudenten Johannes Kautto, som gärna ville sätta sina kunskaper på prov. “MITC har hjälpt mig att tillämpa teorin vi läser i skolan på en verklig arbetsplats”.

Johannes arbetade som forskningsassistent inom projektet och tillsammans med en projektgrupp hos CH Industry optimerade han utrustning, verktyg, materialflöde, dörrkonstruktion samt arbetsmetoder för att öka produktiviteten i monteringen. Daniel Serrander, VD på CH Industry är mycket nöjd över Johannes arbete vilket gav företaget hjälp och avlastning under den tremånadersperiod Johannes arbetade med projektet.

“Samarbetet med en student var kul och givande för båda parter! Johannes var superproffsig och hjälpte oss med flera olika uppdrag”.
- Daniel Serrander, VD CH Industry.