Välbesökt innovationskonferens

Årets MITC-konferens inom området Innovation och utveckling hölls i år på temat, Innovationssystemet - Vad är det och till vilken företagsnytta?Konferensbild_liten_0.png

Konferensen leddes av Anette Strömberg, lektor innovationsteknik och MITC-koordinator för området innovation och utveckling, tillsammans med Anna Mattson, 3:e års student vid innovationsprogrammet, samt Peter Selegård, programsamordnare för Innovationsprogrammet och avdelningschef.

Ett 60-tal intresserade besökare fick höra Maria Lindholm från stiftelsen Vetenskap och Allmänhet gå igenom Horizon2020 generellt och specifikt Responsible research och innovation (RRI). Maria poängterade vikten av att alla, oavsett om man är företagsperson eller akademiperson, sätter sig in i vad EU kommissionen försöker uppnå med sin vision om Open Science, Open Innovation and Open to the World.

Emma Hansson, Regionförbundet Sörmland, gav en genomgång av Innovationssystemet i Sörmland och hur man i innovationssystemet arbetar över regionsgränser med att sprida kunskap och medel i syfte till att bidra till företagsutveckling och innovation.

Johanna Strömgren, Produktionslyftet och KTH Lean-center, visade att värdefull Lean-implementering bara kan ske om man tar ett systemperspektiv och att en förändringsresa börjar med ledningens åtagande, och exemplifierade med resultat från Saltå kvarn som nyligen genomgått en 18-månaders Produktionslyftet-resa.

Frida Höjvall, RISE, satte oss in i RISE:s nyss påbörjade arbete med att skapa en certifieringsprocess av innovationsledare i syfte att professionalisera yrket. Parallellt med detta skapar RISE en innovationsledningsnod, för att samordna alla aktörer inom innovationsledningsområdet för ökad möjlighet till samverkan och ökad tydlighet gentemot företag som söker innovationsledningstjänster.

Avslutade gjorde Michael Rydell från MITC med att påtala vikten av innovationsledning för att industrin skall kunna fortsätta med den produktionsutveckling som är nödvändig för realiserandet av Industri 4.0.